Verkeerstekens

In het verkeer kom je verkeerstekens tegen: verkeersborden, wegmarkeringen, lichten … De leerlingen moeten weten hoe ze zich moeten gedragen bij deze verkeerstekens.

Lesfiche

Dit is de 1e themales in de leerlijn van De Grote Verkeerstoets.
De leerlingen maken in hoekenwerk met spelletjes kennis met de gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden en aanwijzingsborden. De categorie voorrangsborden komt in de volgende les aan bod. De volledige leerlijn bestaat uit 7 themalessen. Na elke les kan je de oefenvragen over het thema activeren op je online dossier.