Verkeerstekens

In het verkeer kom je heel wat verkeerstekens tegen: borden, wegmarkeringen, lichten … Die geven aanwijzingen over hoe we ons moeten gedragen in het verkeer. Daarom is het belangrijk dat je leerlingen weten wat alle tekens willen zeggen.

Lesfiche

Dit is de eerste themales in de leerlijn van De Grote Verkeerstoets. De leerlingen maken in hoekenwerk op een speelse manier kennis met de gevaarsborden, verbodsborden, gebodsborden en aanwijzingsborden. De categorie voorrangsborden komt in de volgende les uitgebreid aan bod. De volledige leerlijn bestaat uit zeven themalessen. Na elke les kan je oefenvragen over het behandelde thema activeren op je online dossier.

Thuiswerk

Geef dit thuiswerk na afloop van de les mee met de leerlingen om samen met hun ouders (of broer, zus, grootouders, plusouders,...) op te lossen. Zo betrek je enerzijds de ouders bij je verkeersles en anderzijds dient het thuiswerk als opfrissing voor je leerlingen. 

Oefenvragen

Op vraag van verschillende leerkrachten bieden we enkele oefenvragen downloadbaar aan, voor leerlingen die (thuis) geen toegang hebben tot een computer of laptop. Het gaat om een selectie uit de oefenvragen op deze website. Opgelet: de 'echte' Grote Verkeerstoets wordt alleen digitaal georganiseerd. We raden dan ook aan om de verschillende thema's zeker ook online in te oefenen!