Positie op de weg

Een voetganger, een fietser, een autobestuurder, … iedereen heeft zijn plaats op de weg. Door elkaars plek te kennen en te respecteren, maak je het veiliger voor iedereen. 

Lesfiche Positie op de weg

In deze zevende les van de leerlijn van De Grote Verkeerstoets leren de leerlingen waar hun plaats op de openbare weg is als fietser en als voetganger.

Lesfiche Dode hoek

Bij het thema 'Positie op de weg' hoort nog een tweede les: dode hoek. Hier leren de leerlingen hoe zich te gedragen in de buurt van een vrachtwagen. 

Thuiswerk

Geef dit thuiswerk na afloop van de les mee met de leerlingen om samen met hun ouders (of broer, zus, grootouders, plusouders,...) op te lossen. Zo betrek je enerzijds de ouders bij je verkeersles en anderzijds dient het thuiswerk als opfrissing voor je leerlingen. 

Oefenvragen

Op vraag van verschillende leerkrachten bieden we enkele oefenvragen downloadbaar aan, voor leerlingen die (thuis) geen toegang hebben tot een computer of laptop. Het gaat om een selectie uit de oefenvragen op deze website. Opgelet: de 'echte' Grote Verkeerstoets wordt alleen digitaal georganiseerd. We raden dan ook aan om de verschillende thema's zeker ook online in te oefenen!