Passagier

Maar liefst 66 procent van de ouders in Vlaanderen brengt zijn kinderen met de auto naar school. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen zich ook als passagier veilig leren gedragen.

Lesfiche

Dit is de vijfde les in de leerlijn van De Grote Verkeerstoets. Naast voetganger en fietser zijn je leerlingen ook vaak passagier: in de auto, op de schoolbus, op de trein. Ook passagiers moeten zich houden aan bepaalde 'gedragscodes'.

Thuiswerk

Geef dit thuiswerk na afloop van de les mee met de leerlingen om samen met hun ouders (of broer, zus, grootouders, plusouders,...) op te lossen. Zo betrek je enerzijds de ouders bij je verkeersles en anderzijds dient het thuiswerk als opfrissing voor je leerlingen. 

Oefenvragen

Op vraag van verschillende leerkrachten bieden we enkele oefenvragen downloadbaar aan, voor leerlingen die (thuis) geen toegang hebben tot een computer of laptop. Het gaat om een selectie uit de oefenvragen op deze website. Opgelet: de 'echte' Grote Verkeerstoets wordt alleen digitaal georganiseerd. We raden dan ook aan om de verschillende thema's zeker ook online in te oefenen!