Gedrag en attitude

Leerlingen moeten de verkeersregels kennen en begrijpen, maar minstens even belangrijk is hun gedrag in het verkeer. Ze moeten gevaar inschatten, hoffelijk zijn en in elke situatie de juiste keuzes leren maken.

Lesfiche

Naast de vele verkeersregels in de wegcode, zijn er ook heel wat ongeschreven ‘regels’ die ervoor zorgen dat weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen. De leerlingen denken in deze les na over risicogedrag en hoffelijkheid in het verkeer.

Thuiswerk

Geef dit thuiswerk na afloop van de les mee met de leerlingen om samen met hun ouders (of broer, zus, grootouders, plusouders,...) op te lossen. Zo betrek je enerzijds de ouders bij je verkeersles en anderzijds dient het thuiswerk als opfrissing voor je leerlingen. 

Oefenvragen

Op vraag van verschillende leerkrachten bieden we enkele oefenvragen downloadbaar aan, voor leerlingen die (thuis) geen toegang hebben tot een computer of laptop. Het gaat om een selectie uit de oefenvragen op deze website. Opgelet: de 'echte' Grote Verkeerstoets wordt alleen digitaal georganiseerd. We raden dan ook aan om de verschillende thema's zeker ook online in te oefenen!